Tekst

MIT LIV MED FARVER

 

På min rejse ind i billedkunsten har jeg altid interesseret mig for hvad farver og maleriet kan i sig selv. De seneste år har mit materiale været akrylmaling på papir oftest 40x40 cm/300 mg.

 

Min interesse for farver er vokset gennem årene,og er en proces, hvor jeg undersøger de forskellige farvers DNA. Som udgangspunkt for undersøgelserne, bruger jeg de tre grundfarver rød, blå, gul samt sort og hvid. Jeg blander selv alle mine farver og har fokus på farvernes intensitet, valør, toner, farveklange, kontraster, harmonier/disharmonier, og hvilken virkning sammenstillingen af farver har. 

Mit formsprog er stramt geometrisk og har rod i et system, der går ud på, at jeg vælger x-antal farver som hver får en talværdi 1-6. Mit udgangspunkt for at arbejde geometrisk er, at jeg tegner grid, linier, cirkler eller trekanter af en bestemt størrelse på papiret. Når griddet, linien, cirklen eller trekanten er tegnet op på papiret, kaster jeg en terning. Det tilfældige udfald af terningens talværdi bestemmer, hvilken farve jeg skal vælge og hvor på papiret farven skal placeres. Jeg er nysgerrig på, hvad der sker med farverne, når farven får en/flere tilfældige ”nabo/er”. Processen med gentagende terningkast og tilfældige udfald i det forudbestemte grid/linie fortsætter indtil felterne på papiret er udfyldte og jeg kan se det færdige resultat, som et færdigt maleri.

 

Jeg arbejder gerne i serier. På den måde får jeg mulighed for at lege med størrelser og kompositioner ved at sætte flere malerier sammen til ét større værk eller f.eks. lade eet eller flere indre grupper stå alene. Der er ingen forudbestemt rækkefølge, start eller slutning på sammenstillingen at eet værk, ligesom der heller ikke er et forudbestemt antal af malerier der bestemmer et værks størrelse. Derimod er der hele tiden mulighed for, at malerierne kan byttes rundt. De kan skilles ad og sættes sammen igen og igen på nye måder. Man kan gøre eet stort værk mindre eller et mindre værk større, eller man kan bare vælge ét maleri og lade det stå alene.